VIDEN

GUIDE TIL DOKUMENTMIGRERING

Nyt system! Så skal dokumenterne bare overføres fra det gamle system.
Det kan lyde nemt, men det er ikke nødvendigvis så enkelt, som man skulle tro…
Projektet bliver forsinket, brugerne kan ikke finde dokumenterne, data går tabt osv.
Forhåbentlig kan denne guide hjælpe jer med at undgå disse ting.

Læs mere

UD AF LOTUS NOTES – VORES ERFARINGER

I mange virksomheder bliver ældre Lotus Notes-applikationer ikke lukket endeligt ned, selvom de er blevet erstattet af nye applikationer. Usikkerhed om, hvordan den information, der er gemt i applikationen, skal håndteres, afholder nemlig virksomhederne fra at tage skridtet fuldt ud. Dette medfører såvel compliance-udfordringer som licensomkostninger. I denne artikel beskriver vi nogle af vores erfaringer med nedlukning af Lotus Notes.

Læs mere

KONTROLLERET TEST – OPRYDNING OG MIGRERING

Det er efterhånden blevet standardprocedure at lave kontrollerede tests, når IT-systemer installeres og opdateres. Desværre er der ikke samme selvfølgelighed omkring test, når man i andre sammenhænge håndterer data. Uopdagede fejl kan have store økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser, når store mængder data flyttes eller ryddes op. Indsatsen på kvalitetssikring og test skal naturligvis tilpasses risici og alvorlighed, men der bør altid laves en risikovurdering og tilsvarende tests, når data håndteres.

Læs mere

OPRYDNING I DOKUMENTATIONEN – HVAD SKAL DER TIL?

Hvad skal der til for at få ryddet op i dokumentationen? Det gælder om at sætte struktur på opgaven, lægge en plan, og samtidig være klar på at tage nogle beslutninger, der vil kræve tid og kræfter af organisationen. I det følgende vil vi zoome ind på, hvad der skal til for at gennemføre en grundig oprydning i dokumentationen.

Læs mere

RYD OP I DOKUMENTATIONEN

I mange virksomheder bliver stort set al dokumentation gemt – både fordi det er nemt, men også af frygt for at komme til at slette essentielle dokumenter.
I denne artikel sætter vi fokus på hvordan man med grundig, og på sigt løbende, oprydning, genvinder kontrollen over sin dokumentation.

Læs mere

DIGITALT ARKIV – HVAD OG HVORFOR?

Aktive dokumenter skal ligge i et system, hvor de er let tilgængelige og hvor det er nemt at arbejde med dem. Fx et dokumenthåndteringssystem. Men bør inaktive dokumenter også opbevares der, bare fordi de engang har været aktive? Denne artikel ser på den problemstilling.

Læs mere

SEGMENTERET MIGRERING

Når man migrere dokumenter fra ét system til et andet, er det ofte nødvendigt eller ønskeligt at gøre det i flere trin.
Det øger kompleksiteten en hel del, men hvis man kender de største faldgruber, kan de blive håndteret i tide.

Læs mere

ARKIVERE ELLER MIGRERE?

Ved at skelne mellem to forskellige måder at flytte dokumenter fra et eksisterende system til et andet, kan man gribe arbejdet mere nuanceret an og tilrettelægge sin indsats rigtigt.

Læs mere

AUTOMATISERET IMPORT AF DOKUMENTLEVERANCER (TMF’ER)

Vores kunde modtager gentagent en større dokumentationsmængde fra diverse underleverandører. Sammen har vi sat en delvist automatiseret import op, som sikrer at dokumentationen lander i kundens dokumenthåndteringssystem. Denne case er fra life science.

Læs mere

HVORFOR DOKUMENTMIGRERING ER KOMPLEKST

Dokumentmigrering undervurderes ofte ift. kompleksitet og kritikalitet, og vi advarer imod det flere steder her på bloggen. Hvad er det så, det komplekse i en migrering, og hvilke veje er der  igennem det? Vi dykker ned i migreringers kompleksitet.

Læs mere

FÅ HELE DOKUMENTET MED I MIGRERINGEN

Hvis vi skal migrere digitale dokumenter, er vi nødt til at være meget præcise om hvad et dokument er, så vi får det hele med. Risikoen ved ikke at være præcise er, at dokumenterne mister deres integritet under migreringen. Vi dykker ned i problemstillingen.

Læs mere