Migrering

UD AF LOTUS NOTES – VORES ERFARINGER

I mange virksomheder bliver ældre Lotus Notes-applikationer ikke lukket endeligt ned, selvom de er blevet erstattet af nye applikationer. Usikkerhed om, hvordan den information, der er gemt i applikationen, skal håndteres, afholder nemlig virksomhederne fra at tage skridtet fuldt ud. Dette medfører såvel compliance-udfordringer som licensomkostninger. I denne artikel beskriver vi nogle af vores erfaringer med nedlukning af Lotus Notes.

Læs mere

KONTROLLERET TEST – OPRYDNING OG MIGRERING

Det er efterhånden blevet standardprocedure at lave kontrollerede tests, når IT-systemer installeres og opdateres. Desværre er der ikke samme selvfølgelighed omkring test, når man i andre sammenhænge håndterer data. Uopdagede fejl kan have store økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser, når store mængder data flyttes eller ryddes op. Indsatsen på kvalitetssikring og test skal naturligvis tilpasses risici og alvorlighed, men der bør altid laves en risikovurdering og tilsvarende tests, når data håndteres.

Læs mere

GUIDE TIL DOKUMENTMIGRERING

Nyt system! Så skal dokumenterne bare overføres fra det gamle system.
Det kan lyde nemt, men det er ikke nødvendigvis så enkelt, som man skulle tro…
Projektet bliver forsinket, brugerne kan ikke finde dokumenterne, data går tabt osv.
Forhåbentlig kan denne guide hjælpe jer med at undgå disse ting.

Læs mere

SEGMENTERET MIGRERING

Når man migrere dokumenter fra ét system til et andet, er det ofte nødvendigt eller ønskeligt at gøre det i flere trin.
Det øger kompleksiteten en hel del, men hvis man kender de største faldgruber, kan de blive håndteret i tide.

Læs mere

ARKIVERE ELLER MIGRERE?

Ved at skelne mellem to forskellige måder at flytte dokumenter fra et eksisterende system til et andet, kan man gribe arbejdet mere nuanceret an og tilrettelægge sin indsats rigtigt.

Læs mere

HVORFOR DOKUMENTMIGRERING ER KOMPLEKST

Dokumentmigrering undervurderes ofte ift. kompleksitet og kritikalitet, og vi advarer imod det flere steder her på bloggen. Hvad er det så, det komplekse i en migrering, og hvilke veje er der  igennem det? Vi dykker ned i migreringers kompleksitet.

Læs mere

FÅ HELE DOKUMENTET MED I MIGRERINGEN

Hvis vi skal migrere digitale dokumenter, er vi nødt til at være meget præcise om hvad et dokument er, så vi får det hele med. Risikoen ved ikke at være præcise er, at dokumenterne mister deres integritet under migreringen. Vi dykker ned i problemstillingen.

Læs mere

HVORFOR DOKUMENTMIGRERING ER KRITISK

Dokumentmigrering undervurderes ofte ift. kompleksitet og kritikalitet, og vi advarer imod det flere steder her på bloggen. Hvad er det så, det kritiske i en migrering, og hvor ondt gør det, at fejle. Vi dykker ned i migreringers kritikalitet.

Læs mere

UNDERVURDÉR IKKE EN DOKUMENTMIGRERING

Når nye IT-systemer implementeres er fokus er på at det skal kunne det, vi har brug for på en god måde. Kun sparsom interesse vises den migrering, der typisk lurer om hjørnet. Det kan give bagslag og kaste et negativt lys over et ellers velimplementeret nyt system.

Læs mere